Viet Phan X

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Tyto Zásady nabývají účinnosti 1. února 2024.

I. Úvodní ustanovení

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

Provozovatelem: fyzická osoba Viet Phan

Osobními údaji: např. jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů.

Tento web (vietphanx.com) a rozšíření do Chromu (Hlídač nemovitostí) provozuje za účelem informovat osobních projektech o férových cenách nemovitostí na českém trhu. V rámci této služby je v rámci dobrovolné registrace Provozovatelem zpracovávána pouze emailová adresa. Žádné jiné Osobní údaje nejsou zpracovávány.

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

Na fyzické osoby, které navštěvují tento web a používají rozšíření do prohlížeče (dále jen „Uživatel“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízení. A to z důvodu měření návštěvnosti na webu financia.cz. Soubory cookies však nejsou dále uchovávány ani používány k pozdějším marketingovým účelům.

Rozšíření do prohlížeče zároveň nesbírá žádné osobní údaje o Uživatelích.

III. Práva Uživatele související se zpracováváním

Uživatel má právo kdykoli ve svém zařízení soubory cookies vymazat a znemožnit tak identifikaci jeho návštěvy na webu vietphanx.com.

IV. Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.

IV. Zabezpečení hesel

Vaše hesla v systému vůbec nemáme, do databáze neukládáme. Pracujeme pouze se speciálně spočítanými hašovacími klíči vygenerovanými pomocí hašovací funkce BCRYPT. Tato funkce patří k aktuálně nejbezpečnějším a nejsilnějším.

VI. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat.

You need a

Innovation Advisor

Fresh eyes help generate new perspectives. Book a free call in which we identify hidden opportunities.

15 min call

Get product feedback


If You Like what I do
You can buy me a coffee 👇
Send via PayPalSend with Bitcoin

🤙 Let's connect

Made by Viet Phan © 2018-2024Privacy Policy